บริษัท ซี เนเชอรัล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 
 
Z NATURAL Pharmaceutical.co.Ltd.
 
 
คุณทรงพล บำรุงรัตนกุล
 
 
 
จากอดีตสู่ปัจจุบัน
 
บริษัท ซี เนเชอรัล ฟาร์มาซูติคอล หรือเดิมคือ โรงงานผลิตยาซุ่นเซ่งเฮง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 โดย คุณทรงพล บำรุงรัตนกุล ประธานกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานผลิตยา ซุ่นเซ่งเฮง โดยอาศัย ประสบการณ์ และความชำนาญที่เกิดจากการทำงานในร้านยาจีนย่านเยาวราช สั่งสมมายาวนานกว่า 50 ปี
 
เริ่มต้นจากคนจัดยา และปรุงยาจีนแผนโบราณ จนมาถึงวันที่เส้นทางชีวิตถึงจุดเปลี่ยน เมื่อหมอแมะ หรือ แพทย์จีนแผนโบราณ ประจำร้านได้เสียชีวิตลง แต่คนไข้ที่เคยมารักษากับหมอแมะยังคงมาใช้บริการที่ร้านยาอย่างต่อเนื่อง และขอให้คุณทรงพลซึ่งทำหน้าที่เป็นคนจัดยาในร้าน จัดยาให้ตามใบสั่งยาเดิมเหมือนกับที่หมอแมะเคยสั่งจ่ายไว้ก่อนเสียชีวิต ผลปรากฏว่าคนไข้หายป่วยเป็นจำนวนมาก…

จากจุดนี้…ทำให้คุณทรงพลมองเห็นโอกาส จึงเริ่มต้นทำธุรกิจโดยการนำเข้ายาแผนโบราณจากประเทศจีนมาจำหน่ายในประเทศ และใช้ประสบการณ์ ความชำนาญในการปรุงยามาผลิตยาแผนโบราณจำหน่าย โดยได้ก่อตั้งโรงงานผลิตยาซุ่นเซ่งเฮงขึ้น เพื่อผลิตเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ  มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถตอบสนองความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ภายใต้ตราสินค้า “นกเป็ดน้ำ” โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักกันมายาวนาน “ยาขมเม็ด ตรา นกเป็ดน้ำ”  โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวชาวจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ฯลฯ

ปัจจุบัน บริษัท ซี เนเชอรัล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด นับเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตยาแผนโบราณที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตทั้ง GMP ASEAN และ GMP PIC ซึ่งดำเนินกิจการภายใต้วิสัยทัศน์….
 
 
“สรรหาสมุนไพรชั้นนำ   ทำธุรกิจดุจญาติมิตร   ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ”
 
 
ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานผลิตยาซุ่นเซ่งเฮง ได้ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซี เนเชอรัล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 บริษัทฯ ได้ทำการย้ายสำนักงานใหญ่จากถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มาดำเนินกิจการ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ในซอยชมภูวารี ถนนคลองลำเจียก 4 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ นับเป็นก้าวย่างสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อความมั่นคง และสอดรับกับการเปิด ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (Asean Economic Community) 
 
 
 
นโยบายคุณภาพ 

“สินค้าต้องมีคุณภาพ และ ได้มาตรฐาน” 
 

สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของบริษัท เพราะเราเป็นบริษัทผลิตยาและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพที่ห่วงใยและใส่ใจต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ใช้สินค้าเป็นหลัก

เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับคุณประโยชน์จากสินค้าอย่างเต็มที่จนเกิดความพึงพอใจในสินค้าอย่างสูงสุด เราจึงใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรสมุนไพรชั้นดีจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือมาเป็นวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการผลิตตามขั้นตอนต่างๆ ที่มีการควบคุม และตรวจสอบอย่างใกล้ชิดด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ที่ยาวนาน จนได้เป็นสินค้าคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดของหน่วยงานราชการ โดยมีการสุ่มตัวอย่างสินค้านำมาทดสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับคุณค่าและคุณประโยชน์จากสินค้าของเราอย่างแท้จริง 

ในขณะเดียวกันบริษัทก็ไม่หยุดที่จะพัฒนามาตรฐานการผลิต และฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และยกระดับให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากลในอนาคต บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องและตลอดไปดังต่อไปนี้ 

1) บริษัทถือว่าการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้า เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

2) บริษัทมีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพการผลิต และวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และฝึกอบรมบุคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3) บริษัทมีหน้าที่ดูแลและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรทุกคน 

4) บริษัทมีหน้าที่จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการควบคุมคุณภาพ เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้